Hakkında

Her zaman önerilere açığız: Buradan alalım?


Bu proje İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümünden Erkan Saka'nın inisiyatifiyle başladı. Nihai olarak keyfi bir şekilde (arbitrarily) içerik düzenlendi. Daha çok Erkan'ın akademik ilgi alanları üzerine. Ancak bundan sonraki süreçte daha fazla katılımla ve çeşitlilikle süreceğine inanılıyor.

Ocak 2021 itibarıyla kamuoyuna duyurulan projeye son dönemde katkıda bulunan Melisa Uğur, Akif Oruç (kendisi logoyu da tasarladı) ve Nazlı Efsa Aktar'a özellikle teşekkür ediyoruz.